Corff llywodraethu'r Eglwys yng Nghymru wedi cytuno i gynnig darpariaeth ffurfiol i gyplau un rhyw mewn eglwysi.


00


BBC

18 Related Articles from 2018-09-12