Nifer o ffyrdd ar hyd Sir Benfro dan ddŵr o ganlyniad i law trwm gyda disgwyl mwy i gwympo ddydd Gwener.


30


BBC

19 Related Articles from 2018-11-08