Dynes yn pledio'n ddieuog i gyhuddiad o ddynladdiad yn dilyn marwolaeth ei merch blwydd oed yn 2015.


20


BBC

18 Related Articles from 2019-01-18